Cookiepolitik

for Simple Agency Group

Dataansvarlig
Simple Agency Group er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til vores support team på support@simplesolution.dk

Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.

Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

 
Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Kontakt os endelig, hvis du vil gøre dine rettigheder gældende.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.